Bạn hoàn toàn tự tin mua hàng tại quatangthanthien.com bởi tất cả sản phẩm được bán trên quatangthanthien.com cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu thực phẩm và sản phẩm thực phẩm, chịu hoàn toàn trách nhiệm trước người tiêu dùng và cơ quan quản lý nhà nước về những vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.
Sản phẩm hoàn toàn :
– Không sử dụng chất bảo quản
– Không hóa chất tổng hợp
– Không phẩm màu độc hại

 

cong-bo-chat-luong-san-pham-tom-dat-kho-chat-viet

 

cong-bo-san-pham-nuoc-mam-chat-viet